Sjömätning med ram eller RAM

Sjömätning och navigation – Horisontella sjökort, Vertikala sjökort, Sattelitpositionering, Självstyrande bilar, Självkörande fordon med bättre precision än människor (bilar, flyg, tåg)

Under hösten 1789 förliste fartyget Vrouw Maria utanför nuvarande Finska kusten. Orsaken var att man navigerat fel under en höststorm och gick på grund. Vid den här tiden var sjökorten i huvudsak horisontella bilder av kustlinjer till skillnad från de vertikala bilder av djup vi använder oss av idag.

Förr lodade man för att kartlägga djupet i farled eller för att rita sjökort.

För att vara säker på att en farled var djup nog för ett fartyg använde sjömätare en ram av rör som sänktes ner från två sidor av en båt.