CivilEkonomen: Därför ökar antalet egenanställda i rasande fart

Jag tycker att de 800 kkr som Schad nämner är högre än det belopp jag brukar referera till – men i övrigt är det mycket spännande referenser.

/Fredrik

http://www.civilekonomen.se/reportage/darfor-okar-antalet-egenanstallda-i-rasande-fart/ 

Den allt mer rörliga ekonomin kräver flexibel specialistkompetens.

Därför ökar antalet egenanställda i rasande fart

Egenanställningsbranschen växer. Digitaliseringen och en snabb förändringstakt ökar efterfrågan av flexibel specialistkompetens. – Man kan jämföra det med filmbranschen, säger Robin Tiegland, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

2011 fanns det strax över 4 000 egenanställda – i dag är siffran 34 000. En ökning med över 700 procent på fem år.
– Det är en megatrend över hela världen som vi rider på, säger Cool Companys VD Jan Bergstrand, som grundade företaget 2009.
Läs även: Gränslösa arbetslivet nästa stora utmaning
Bergstrand refererar till en McKenzie-studie från 2015 som säger att 540 miljoner människor år 2025 kommer att ha möjlighet att frilansa via olika talangsajter.
– 200 miljoner av dem kommer att gå från informella till formella jobb, Det hela drivs på av digitaliseringen, menar han.
Men även personlig utveckling lockar, speciellt bland högutbildade – oavsett om man är ekonom eller inom en annan bransch.
– Jag tror att fast anställning kommer vara normen även i framtiden, säger Stephen Shad, som grundade Frilans Finans 1999 och är ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation.
– Men oavsett vilket yrke man har vill många ha möjlighet att arbeta på andra sätt än 9–17. Man värnar om sin frihet och drömmer om att förverkliga sig själv. Att vara egenanställd skapar mer tid till att prova en egen verksamhetsidé. Men för de flesta är det här fortfarande en bisyssla.

”En tumregel är upp till cirka 800 000 kronor, därefter bör man nog överväga om man inte ska starta eget företag av skattetekniska skäl. Beloppets storlek påverkas delvis av vad man arbetar med som egenanställd samt den egna ekonomin.”

Stephen Shad, ordförande egenföretagens branschorganisation.

Läs även: Ekonomer heta för tillfälliga jobb

Jan Bergstrand tror att trenden är här för att stanna.

– Många yngre människor vill styra sitt eget liv. Jag vill inte säga att människor är lata men den generation som växer upp är vana med att allting bara ska funka på nätet, som det här. Sedan tror jag också att vår bransch är en viktig faktor för att driva på.

Hos Cool Company är IT-tekniker den största kategorin egenanställda, följt av marknadsförare och försäljare. Administration och ekonomi hamnar på nionde plats.

Läs även: Oväntat få oroliga för digitaliseringen

Robin Teigland.

Robin Teigland är professor i företagsekonomi med inriktning på digitalisering på Handelshögskolan i Stockholm. Hon undervisar om den nya digitala ekonomin och belyser att även företagen förändras.

  Den stora mängden arbetstagare som stannar kvar i ett företag en längre tid sjunker och de medelstora företagens livslängd förkortas i Europa.

Samtidigt finns en infrastruktur som gör det möjligt att jobba mer flexibelt.

– Man kan tjäna pengar på många fler sätt nu än förr. En mix av delningsekonomi och digitalisering leder till att egenanställningarna ökar.

Och allt kommer delas upp i mindre enheter. Som i filmbranschen.

– En person kan göra en del, ett företag kan göra något annat och så vidare. Alla dessa enheter sätts samman i en ny mix. Jag brukar jämföra det med filmbranschen. När man skapar en film har man inte anställda utan plockar in folk med de kompetenser som behövs och sätter ihop ett team, projekt löper över en tid och när det är färdigt går man vidare.

Läs även: A- och B-lagen i gigekonomin

Hur påverkar uppdelningen i mindre enheter samhällsekonomin?

– I en rörlig ekonomi blir det en mer effektiv användning av resurser, det är bra för samhällsekonomin. I ett kunskapssamhälle gäller det att koppla ihop olika kompetenser för att skapa något nytt och i den här innovationstakten måste man få tag i resurserna snabbt när man behöver dem. Men för individen kan det bli tufft, det blir svårt att få ett fast jobb och det skapar osäkerhet och stress hos de människor som av olika anledningar inte vill vara sina egna.

Läs också: Egenanställd vs egenföretagare

DET GÄLLER VID EGENANSTÄLLNING

Företagsförsäkring: De flesta egenanställningsföretag erbjuder en basförsäkring. Extra kostnader för kompletterande försäkringar.
Sjukförsäkring: Egenanställningsföretagen ska, som alla andra, följa lagen om sjuklön.
A-kassa: Bedöms från fall till fall. Klart är att du saknar rätt till a-kassa när du står utan uppdrag.
Semesterersättning: 12 procents semesterersättning som specificeras på lönespecen.
Avgift: Nästan alla egenanställningsföretag tar ut en avgift på 3–6 procent av fakturabeloppet.
Skatt: Egenföretaget drar skatter inklusive arbetsgivaravgifter (44%). Du a-skattar alltså som en vanlig anställd.
Pension: Möjlighet finns till att frivilligt pensionsspara i egenföretagets system.
Avdrag: Enbart förbrukningsvaror som använts för det aktuella uppdraget kan dras av. Mobilabonnemang och internatfakturor inte avdragsgilla. Vid avdrag för lokalhyra styr antal fakturerade timmar. Reglerna är snåriga.
Uppdrag: Uppdraget föranmäls, när det har godkänts blir du anställd.
Får jag anställa?: Cool company till exempel erbjuder en teamfunktion, det vill säga om du ska utföra ett uppdrag som kräver mer än en person så kan du bjuda in och anställa personer. Du sköter då själv fördelningen av nettolönen.
Egen logotyp: Ja, kan i de flesta fall användas på till exempel fakturan.

Källor: Skatteverket, Frilans Finans, Cool Company

SIFFROR

CivilEkonomen: Egenföretagare vs egenanställd

Saklig framställning från ett av fackförbunden. Bra där!
/Fredrik
 

Civilekonomen och egenföretagaren Lena Creutz och egenanställde civilekonomen Linus Carlén. FOTO: ANNIKA AF KLERCKER

Egenföretagare vs egenanställd

Allt fler entreprenörer lockas till egenanställningsföretag – i stället för att själva starta eget. Civilekonomen stämde träff med en traditionell egen företagare och en egenanställd för att reda ut på vilka grunder de har gjort sina val.

I dag pratar vi om en ny flexibel arbetsmarknad, en gigekonomi. Rörligheten anses styrd av digitaliseringen som i sin tur har förändrat kundernas beteende – lägg därtill ett snabbt och nyckfullt förändringstempo. Det krävs flexibilitet för att överleva. Både från uppdragsgivarens och uppdragstagarens sida. Utgångsläget är därför gynnsamt för egenanställningsföretag som Frilans Finans, Cool Company och Firmyfi. Antalet egenanställda har under perioden 2011–2016 ökat med över 700 procent. 2016 omsatte branschen cirka en miljard kronor. Men frågan är vad som är bäst och mest gynnsamt för den enskilde arbetstagaren – att bli egenanställd eller att själv starta företag? Civilekonomen har samtalat med två ekonomer som valt olika vägar.

Läs också: Därför ökar antalet egenanställda snabbt

Linus Carlén.

Linus Carlén, 27, har varit egenanställd sedan 2016. Han tog sin mastersexamen på Handels i Göteborg 2013 och hade då en tydlig vision om att jobba med det han tyckte var roligt – träning. Han upplever att många av studiekamraterna valde karriärväg på samma luststyrda premisser.

– När min pappa blev bilmekaniker var fast arbete det primära, inte vilket jobb han hade. Det är en stor skillnad på hur folk tycker och tänker runt arbete i dag.

Begreppet kombinatör

Linus Carlén började träna på gym på allvar 2008 i samband med studierna. Ganska snabbt märkte han att kroppen svarade bra på träningen, intresset växte och efter studietiden fick han anställning som varumärkeschef för Nocco som säljer funktionella drycker och träningsprodukter. Samtidigt hade han en växande grupp följare på Instagram. En stor kundbas som gav möjlighet att bygga upp det egna varumärket. Lösningen blev en kombination mellan fast anställning och egna marknadsföringsuppdrag. Linus Carlén är kombinatör, ett begrepp som Statistiska centralbyrån myntade 2009 då de upptäckte att en stor grupp människor drev företag vid sidan av sin anställning.

– Jag får förfrågningar från varumärken som vill koppla in en influencer. Nu är det helt plötsligt lätt att jobba extra. Innan de här egenanställningsjänsterna var man tvungen att tacka nej till vissa uppdrag, säger han.

Läs även: A- och B-lagen i gigekonomin

Mot en provision på sex procent skickar egenanställningsföretaget Cool Company ut fakturor till uppdragsgivarna och bokföringen slipper han också eftersom han är anställd.

– För mig är det nice att slippa administrativt krångel. Jag kanske skulle dra större fördelar av att starta eget. Men då blir allt snäppet mer avancerat och det är inte värt det. Då måste jag eventuellt lämna min anställning.

Han nämner även de höga kostnaderna i storstan som en faktor.

– Jag kommer från en liten stad, men bor i Stockholm nu. Priserna är höga och därför känns det bra med en fast anställning. I en liten stad hade det varit enklare att starta eget. Samtidigt tycker jag att båda jobben är lika kul och det är viktigt. Jag har en arbetsplats att åka till och sköter det andra hemifrån.

Har du kollegor som jobbar så här också?

– Ja, fler och fler. Jag tror många använder det som en språngbräda innan de startar eget. På så sätt är formen en förenkling av enskild näringsidkare.

Läs även: Egenföretagarens tips till dig som ska starta eget

Lena Creutz.

På den andra sidan hittar vi egenföretagaren. Civilekonomen Lena Creutz, 41, startade företaget Creutz coaching och consulting 2013. Hennes företag jobbar bland annat med grupp- och teamutveckling, workshops och förbättrat samarbete inom organisationer och mellan grupper. Lena Creutz reser som konsult i hela Sverige. Innan hon startade företaget var hon under flera år anställd och fick en bra verktygslåda att använda i rollen som coach. Men att ta klivet över till egen verksamhet var inte helt lätt.

– Jag var till en början tveksam om jag skulle överleva som företagare. I slutändan vann dock min drivkraft att ha frihet att styra själv, att bygga något alldeles eget.

Det lossnade då hon gick till en coach som förklarade att allt inte behöver vara svart eller vitt, ”det finns gråzoner”.

– Hon menade att jag inte behövde ta hela klivet på en gång, varför inte börja stegvis om du är orolig, till exempel genom att ta ett enklare deltidsjobb de första åren? Så hade jag aldrig tänkt tidigare. Det lustiga var att jag då fick kraften att verkligen ta klivet fullt ut. Det blev inget deltidsjobb för mig alltså.

Läs även: Egenföretagarens fem vanligaste misstag

Hade du nappat om egenanställningsformen varit lika utbredd när du startade?

– Kanske, jag tänkte inte ens på det som ett alternativ. Möjligtvis i ett inledningsskede för att komma igång. Samtidigt är det lätt att starta företag, det är bara att logga in på verksamt.se och följa instruktionerna. Men framför allt tror jag det handlar om vilket syfte man har. Jag ville ju bygga upp en företag, ett eget varumärke, och då finns det egentligen inget alternativ till att starta ett företag.

Det här blir mer på riktigt, menar Lena Creutz.

– Nu tycker jag också att det är kul att driva företag. Jag är civilekonom och det hjälper förstås med en företagsekonomisk utbildning i ryggen. Jag har ju en grundförståelse för allt från ekonomin till marknadsföringen och juridiken i företaget.

Läs även: Dags att starta eget? Tips från förbundet

Att välja egenanställningsformen för att slippa administrativt arbete tycker hon inte ska vara en rimlig anledning – därför att det administrativa jobbet egentligen inte behöver ta så mycket tid.

– Som egenanställd får du hjälp med faktureringen. Men att skapa egna fakturor och skicka iväg är ju inte särskilt svårt. Jag gör mina på ett par minuter i ett mallat Word-dokument. Inget krångel.

Man slipper även ansvar för bokslut, kvitton och annat administrativt arbete.

– Ja, fast det är lätt att få hjälp med bokföringen och eventuell inkassering, det finns ju många aktörer på marknaden som säljer de tjänsterna. Det som tar tid och är utmanande som egen företagare är att bygga upp en tillräckligt stor kundbas och skapa affärer. Och frågan är även hur lätt det är att växa som egenanställd. Hur bygger man sitt varumärke då?

Läs även: Digitala fakturor ger fördelar i konkurrensen

EGENFÖRETAGAREN

Namn: Lena Creutz.
Ålder: 41 år.
Bor: Täby, Stockholm
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (inriktning organisation och ledarskap).
Startade företag: 2013.
Bästa med att vara egen företagare? Friheten. Att få bestämma själv över vad jag gör, hur jag gör det och när jag väljer att göra det.
Sämsta med att vara sin egen: Osäkerheten. Att inte veta hur nästa månad kommer se ut.
Lena om egenanställningsformen: Den kanske kan vara bra om man under en viss period till exempel vill gå in som interimskonsult, och då slippa starta ett företag med allt vad det innebär. Men vill man verkligen bygga upp ett företag och ser långsiktigt då tror jag inte det är rätt väg att gå.

EGENANSTÄLLDE

Namn: Linus Carlén
Ålder:  27 år.
Bor: Stockholm.
Utbildning: Tvåårig masterexamen på Handelshögskolan i Göteborg, treårig kandidatexamen i företagsekonomi.
Yrke: Varumärkeschef för Noccoo och marknadsförare/influencer för sitt eget varumärke som egenanställd. Linus har 58 000 följare på Instagram.
Startade egenanställningen: 2016 via Cool Company.
Bästa med att vara egenanställd: Förenklingen, från att du registrerar dig till att du skickar fakturor och får betalt. Upplägget är tydligt. Man får snabb svar på frågor via en chatt.
Sämsta med att vara egenanställd: Man kanske hade haft ännu mer kontroll som sin egen, å andra sidan skulle det kräva mer ansvar och tid.
Linus om egenföretagarformen: En företagarform som gynnat mig på många sätt då det både lett till arbete samt nätverkande.

SIFFROR

40 % av de egenanställda uppger att de har lättare att få nya uppdrag. 85 % är nöjda med att vara egenanställda. Källa: Egenanställningsbarometern

15 % av svenskarna i arbetsför ålder kan tänka sig att bli kombinatörer, att kombinera fast tjänst med frilansuppdrag. Källa: Tillväxtverket

9 % av befolkningen har egenföretagande som huvudsysselsättning. Det finns i dag 1,2 miljoner företag i Sverige. Källa: Tillväxtverket

Platsjournalen: Trenden med egenanställda ökar

Kommentar till artikeln: 
Juridiskt finns det inga hinder för att göra avdrag för kostnader inom en egenanställning jämfört med att vara anställd i ett ett eget aktiebolag – men flera egenanställningsföretag vill inte hantera administration och diskussion kring utlägg och har rationaliserat bort dem. För dig som bara säljer din tid gör det väldigt liten skillnad, men om du använder utrustning, material eller har ojämna inkomster över inkomstår gör det skillnad. Fråga det företag du blir egenanställd inom hur de gör med det du behöver. – Fredrik
 

Trenden med egenanställda ökar

Malin Levein är hovslagare och egenanställd.
 
 

I reklamkampanjer lockar företag med en enkel anställningsform utan krångel. Antalet egenanställda växer också snabbt i många branscher. Men vad innebär det egentligen att vara egenanställd – och vad händer när du står utan uppdrag?

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt och allt fler arbetar i dag i projektanställningar, som konsulter, frilansar eller genom bemanningsföretag. Ny i raden av anställningsformer är de så kallade egenanställningarna.

Att vara egenanställd innebär att du fakturerar för frilansuppdrag utan att ha eget företag och F-skattsedel. Det gör du genom att skriva kontrakt med ett så kallat egenanställnings- eller faktureringsföretag. Företaget skickar fakturor till dina kunder, betalar ut lön till dig och ser till att Skatteverket får skatt och sociala avgifter. Kort sagt – sköter ditt pappersarbete.

34 000 jobbar som egenanställda

Efterfrågan på den här typen av tjänster har vuxit snabbt de senaste åren. Antalet personer som är egenanställda har ökat från cirka 4 000 år 2011 till över 34 000 i fjol, enligt siffror från branschorganisationen Egenanställningsföretagen.

En av alla dessa är hovslagaren Malin Levein, som hjälper hästägare med nya skor till deras hästar. Hon arbetade först som anställd, men när hon blev av med sin anställning började hon fundera på att starta eget företag.

– Jag kände att jag inte hade tillräckligt med kunskaper för att starta eget och blev därför nyfiken på alternativet med egenanställningar. När man har ett så pass fysiskt yrke som jag och är trött och sliten på kvällarna vill man inte heller lägga tid på bokföring, säger hon.

Sex procent i provision

Knappt sex procent av det Malin fakturerar sina kunder går till företaget Cool Company. Fördelarna med anställningsformen är tryggheten och den praktiska hjälp företaget bistår henne med, menar hon. Den enda nackdelen hon kan komma på är att hon inte kan göra avdrag för saker som om hon vore egenföretagare.

En rapport från TCO:s tankesmedja Futurion visar att de flesta egenanställda finns inom branscherna kultur, media och design, data/it, försäljning, ekonomi samt bygg. En hel del verkar även ha ett annat jobb vid sidan om. Enligt rapporten befinner sig egenanställda i en gråzon mellan uppdragstagare och arbetstagare – och denna gråzon har gjort att anställningsformen fått kritik från bland annat fackligt håll.

Finns stor okunskap

En anledning är att a-kassorna gör olika bedömningar av egenanställda när de söker arbetslöshetsersättning. Ann-Therese Enarsson, vd för TCO:s tankesmedja Futurion.

Ann-Therese Enarsson

 
 

– Det finns en stor okunskap om skillnaden mellan att vara egenföretagare och egenanställd. Men det är viktigt att fundera över konsekvenserna av en så kallad egenanställning den dagen du blir gravid, sjuk, behöver vabba, får en strid om fakturan eller inte längre har tillräckligt med uppdrag. Alla faktureringsbolag saknar dessutom kollektivavtal och därmed de trygghetssystem som kommer med det, säger Ann-Therese Enarsson, som är vd på Futurion.

Hovslagaren Malin Levein känner till frågetecknen som finns kring bland annat a-kassa.

– Det kan säkert stämma om man jämför med hur det är att vara anställd på ett bemanningsföretag till exempel. Jag ser mig själv som egenföretagare och förlitar mig inte på det vanliga skyddsnätet, utan försöker se till så att jag har någon form av buffert. Men man måste nog ha ett visst driv i sig för att trivas som egenanställd, säger hon.

TEXT: ZANDRA ZERNELL

Läs fler artiklar från Platsjournalen

 
 

Tips till dig som vill jobba som egenanställd

Kolla med företaget vad som gäller om du blir till exempel sjuk eller får problem med en faktura. Kommer du att få sjuklön de första två veckorna som arbetsgivaren står för?

Är du med i a-kassan? Kontrollera med din a-kassa vad som gäller om uppdragen sinar och du behöver arbetslöshetsersättning.

Många av de så kallade egenanställningsföretagen är med i Egenanställningsföretagens branschorganisation. Även om företagen inte har kollektivavtal förbinder de sig i och med detta att följa vissa riktlinjer om till exempel sjuklön – så en idé är att kolla om företaget du planerar att skriva kontrakt med är medlem i branschorganisationen.

Källa: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Tips-och-rad/Nyheter/Nyheter-for-Arbetssokande/2017-05-19-Trenden-med-egenanstallda-okar.html

34 000 är egenanställda – utan kollektivavtal

EGENANSTÄLLNING Förra året var fler än 34 000 personer i Sverige egenanställda, visar nya siffror. Men fortfarande omfattades de inte av något kollektivavtal.

Antalet så kallade egenanställda ökar, visar nya siffror från branschorganisationen Egenanställningsföretagen. År 2016 var fler än 34 000 personer egenanställda, vilket kan jämföras med 18 000 2015.

Att vara egenanställd innebär att man fakturerar utan eget företag. I stället ansluter man sig till ett egenanställningsföretag som fakturerar uppdragsgivaren och som dessutom är arbetsgivare under uppdraget. För tjänsten tar egenanställningsföretaget ut en avgift på 5-10 procent av lönen.

Enligt branschorganisationens vd Stephen Schad dominerar fortfarande tjänstemannayrken bland de egenanställda – särskilt inom media och konsultverksamhet. Men arbetaryrken, exempelvis inom bygg- och städbranschen, blir allt vanligare.

Som Dagens Arena tidigare har rapporterat är arbetsvillkoren oklara när de gäller egenanställda. Exempelvis uppger flera av företagen att det inte utgår någon lön om kunden inte betalar – trots att det är företagen som har arbetsgivaransvaret.

Det råder också oklarhet när det gäller semesterersättning, sjuklön och a-kassa för den egenanställde.

– Vi är förvånande över att de grundläggande frågorna inte har satt sig. Vi får exempelvis frågor om vem som står för affärsrisken om kunden inte betalar. För oss är det självklart att det ska vara egenanställningsföretagen, säger Martin Wästfelt, jurist på Unionen.

När Dagens Arena i mars 2016 frågade Egenanställningsföretagens vd Stephen Schad om kollektivavtal för de egenanställda svarade han att han hoppades det skulle vara på plats inom ett år. Men nu, mer än ett år senare, omfattas de egenanställda fortfarande inte av något kollektivavtal.

– Tyvärr är läget status quo. Samtalen fortsätter men vi är inte i mål. Men jag hoppas att vi ska ha det här på plats snart.

 

Källa: http://www.dagensarena.se/innehall/34-000-ar-egenanstallda-utan-kollektivavtal/

Jönköpingsnyheter: Allt fler invånare i Jönköpings län är egenanställda

Allt fler invånare i Jönköpings län är egenanställda

 
Temabild. Foto: Pixabay
 

Förra året ökade antalet egenanställda i Sverige med 35 procent till över 34 000 personer. Antalet egenanställda i Jönköpings län uppgick till 453 personer samma år, visar ny statistik som Novus sammanställt för branschorganisationen Egenanställningsföretagen. 

– Ökningen av egenanställningar skapar nya jobb i Sverige tillsammans med stora skatteintäkter och en mer flexibel arbetsmarknad. Många vill kunna driva egen verksamhet och göra rätt för sig utan att få den administrativa börda som ett eget företag innebär, säger Stephen Schad, ordförande för Egenanställningsföretagen, i ett pressmeddelande.

Egenanställning innebär att man fakturerar utan att ha ett eget företag genom att ansluta sig till ett egenanställningsföretag. Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren och är arbetsgivare under uppdraget.

Egenanställningsföretagen mäter varje år antalet egenanställda i samtliga län. Årets undersökning visar att 453 personer var egenanställda i Jönköpings län under 2016. Sedan 2011 har antalet egenanställda i Sverige ökat snabbt från 4 000 till 34 000 personer. Mellan 2015 och 2016 ökade egenanställningarna i landet med 35 procent.

– Det är positivt att många kommit in på arbetsmarknaden genom egenanställningar, men politikerna i Sverige skulle enkelt kunna få ännu fler människor i sysselsättning genom att göra a-kassareglerna trygga för de egenanställda, säger Stephen Schad, i meddelandet.

 

Källa: http://www.jmini.se/nyheter/51855/allt-fler-invanare-i-jonkopings-lan-ar-egenanstallda

Starta Eget: Egenanställda kombinerar ofta flera yrken

 

multiFoto: Getty Images

 

Egenanställda tjänar på att kombinera mera

Den nya gig-ekonomin lockar allt fler att jobba som egenanställd. Enligt en helt färsk undersökning uppger mer än var tredje att de tjänar mer pengar som egenanställd än de gjorde tidigare.

Undersökningen som genomförts bland Cool Companys egenanställda baseras på 627 deltagare. Mer än hälften svarar att det är enklare att ta uppdrag som egenanställd och lika många säger att det kan ha fler aktiva yrkesroller och olika typer av uppdrag. Vilket i sin tur medför att en tredjedel jobbar mer.

Men slitet betalar sig – var tredje tjänar mer pengar som egenanställd och var femte uppger att orderingången på nya uppdrag är högre nu än för ett halvår sedan, enligt undersökningen

En tydlig trend bland de egenanställda är att de antar fler typer av uppdrag. Man blir en så kallad kombinatör som kombinerar olika typer av kategorier av uppdrag. Nära hälften av respondenterna uppger att de har flera typer av uppdrag.

Läs mer om fördelar och nackdelar med egenanställning här!

– Vi ser att många kommer till oss för att förverkliga en dröm som de har som hobby. Det är inte ovanligt att man sedan säger upp sig och skapar en plattform och tar fler typer av uppdrag som exempelvis frilansande administratör och frisör, säger Jan Bergstrand.

Ett exempel på en egenanställd med många järn i elden är Mirjana Krisanovic. Hon studerar till studie- och yrkesvägledare men extrajobbar som egenanställd. Med sin blogg som marknadsföringskanal fixar hon uppdrag som inspirationsföreläsare, skådespelerska och kostrådgivare.

– Som egenanställd behöver jag inte välja inriktning. Genom att kunna fakturera olika typer av uppdrag får jag en helt annan frihet. Jag kan själv bestämma mitt pris och när jag vill jobba. Bredden gör att jag får en större intjäningsförmåga, säger Mirjana Krisanovic.

 Här är de populäraste gig-jobben:

(placering förra året inom parentes)

 1. IT/data (2)
 2. Marknadsföring/försäljning (1)
 3. Bygg (1)
 4. Fotografi/bild/film (4)
 5. Utbildning (4)
 6. Hälsa/skönhet/mode (6)
 7. Kultur (5)
 8. Skribent/journalist/författare (10)
 9. Admin/ekonomi (9)
 10. Artist/DJ (8)
 11. Lokalvård (7)
 12. Sociala medier (ny)
 13. Jordbruk (11)

http://www.driva-eget.se/nyheter/starta-eget/sa-kan-du-kombinera-mer-som-egenanstalld