CoolCompany expanderar i Finland – Ukko expanderar i Sverige

Nu verkar nästa våg av expansion ha kommit till Norden för egenanställningsbranschen. 

I Frankrike, England, Belgien har egenanställningsföretag exporterat sina affärsidéer utomlands. Men det har varit glest i Norden. Frilans Finans har haft en viss begränsad verksamhet i Norge några år. Andra har pratat om att etablera sig i Danmark. Men nu är två större aktörer påväg över Östersjön. 

Läs mer om Ukkos framtida planer i Di Digital.

Det blir spännande att se vart vilka som blir härnäst.

Facken varnar för Egenanställning (igen)

DN skriver om hur den fackliga organisationens TCO:s tankesmedja Futurion publicerar rapporten ”Egenanställningar, den svenska partsmodellens ingenmansland”. 

Det ligger i Egenanställningens natur att facken ska vara vara kritiska. Fackförbunden verkar mellan en arbetsgivare och en grupp anställda hos den arbetsgivaren. Tillsammans blir de anställda starkare – men om de anställda arbetar under friare villkor – hos många olika arbetsgivare blir de svåra att organisera. 

Egenanställning som väg in från arbetslöshet till arbete är inte något som ligger i fackens intresse – eftersom deras uppgift inte är att företräda arbetslösa, utan anställda.

Det jag tycker är fel är att många arbetsgivare väljer att anställa stora grupper medarbetare genom egananställningsföretag. Eftersom det är ett smidigt sätt att runda LAS.

Det var inte alls det jag ville när jag startade Egenanställning i Vascaia i början av 1990-talet.

Disruptive technologies

I am occupied by thoughts about the future (3-5 years from now) to help guide Menigo (the organization where I work) in a sustainable direction.

 

Here is a list of “future studies” in the direction of Tools, Work, Logistics and Enviroment

McKinsey (2013) top twelve Disruptive technologies

http://visual.ly/mckinsey-global-institute-12-disruptive-technologies

Yle: Egenanställning inom städbranschen i Finland

Smarta appar ersätter traditionella företag – allt fler får snuttjobb med osäkra inkomster

Allt fler jobb förmedlas via olika plattformar, som till exempel städjobb, matleveranser och taxitjänster. De som jobbar så här har ändå svårt att få drägliga inkomster och deras ställning på arbetsmarknaden är oftast svag.

Läs mer på: yle.fi eller som PDF