Hur mäter vi näring och ursprung i råvaror?

Saltsjöqvarn byggdes av firman Holmberg och Möller under 1890-talet. Firman drev då kvarnar vi flera tullar men insåg att man behövde mala mjölet närmare konsumenten [jag gissar att det berodde på förvaringstekniska skäl]. Kvarnen drevs med ånga fram till 1916 då den elektrifierades.

I samband med elektrifieringen kunde även förvaringen av livsmedel lösas med kylskåp. Svensken Balzar von Platen presenterade en apparat 1922 för Electrolux. De tillverkade den och de sålde en miljon kylskåp inom några år. (Idén säger sig von Platen ha fått av en ande från en annan planet i en dröm.)

Flera företag forskar på kylskåp som läser av hur mycket livsmedel som finns i kylen, som föreslår recept och beställer hem varor som levereras med drönare.

Axfoods forskningsstiftelse Axfoundation har arbetat med att minska illegal utspädning av råvaror från producent till konsument. Man mäter och registrerar hur mycket som säljs från det första företaget, och hur mycket som köps från de andra företagen osv. Då ska volymerna hänga ihop, det får inte bli mer ekoloisk lax i detaljhandeln än vad som fiskas upp ur havet…

Godisföretaget Mars har utvecklat ett online-spel för att låta frivilliga vara med och utveckla en lösning på hur man kan påverka giftet Aflotoxin (som är farligt om man får i sig 1 del på miljarden, alltså motsvarande 1 sekund på 32 år). De använde ai-baserat analys av spelresultatet.

Mer om AI och mat: https://agfo.se/2019/06/tema-ai-och-robotar/

Inlägg

Slussen bygget, högertrafikomläggningen, Katarinahissen, nytto- och nöjestrafik genom slussen.

Den hemliga ingången under Stadsgårdskajen där dykarna planerade att gömma sig när de skulle kidnappa Wallenberg, hur går spioneri till nuförtiden?

Vasas förlisningsplats och teknologin som används nu för att hitta den sista saknade kanonen,

Prins Eugens Waldemars udde – och hur konsten förändrats från statussymboler, gatukonst, AI-konst,

Saltsjöqvarn och hur undersökningen av näringsvärdet i vår mat ändrats

Ålderdomshemmet (minns inte vad det heter) och sjukvård, cancer- och virus identifikation nu och i framtiden?

Oljeberget vid Nacka och hur transporter och drivmedel ändrats från 1600-talet tills helt dagens elektrifierade fordon

Slaget vid stäket (även om vi inte passerar där kanske man kan berätta om det när man passerar skurusundet), sjö- och markburna trupper, attackflyg, robotar, drönar-attacker med självstyrande ansiktsigenkänning för eliminering av ledare utan att skada säkerhetspersonal och civila

Anna Johansson-Visborgs vilohem för mindre bemedlade kvinnor – och de försörjningsmöjligheter som finns till förfogande för kvinnor förr, nu och i framtiden.

Färjehamnen i Värtan med alkobommar som skydd mot drogpåverkade förare

Oxdjupet – hur man barrikaderade infart förr och hur vi skyddar oss mot intrång nu

Vaxholms fästning – hur man skrämdes och sköt mot fienden förr och nu

Sjömätning och navigation – Horisontella sjökort, Vertikala sjökort, Sattelitpositionering, Självstyrande bilar, Självkörande fordon med bättre precision än människor (bilar, flyg, tåg)

Sjöpolisen i Nacka Strand Övervakning av kriminell aktivitet, utskikar, radar, Signalspaning , AIS-positionering, Sociala medier, Ansiktsigenkänning,

Valpåverkan med microtargeting

Släktforskning med DNA

Stockholms slott och maktens byggnationer

Stockholm slott – maktens byggnationer – vilka bygger stora hus nu och med vilka pengar

Teleborgs slott i Växjö byggdes av den excentriske greven Fredrik Bonde som morgongåva till sin unga hustru Anna Koskull år 1900.

LA2-vx06-teleborg3.jpg

Under 1990-talet har ett annat hus byggts av byggmästare Staffan Axelsson i Torsås i Småland.

Kulebo i Torsås

Efter att Staffan Axelsson och hans hustru Inger avlidit i cancer har gården sålts 2016 till en privatfamilj från västra Sverige. Den ska användas som sommarhus.

(SAS Huvudkontor i Frösunda,

Niklas Zennströms Rosenön vid Dalarö 2009-2020

Niklas har bekostat bygget med pengar som han tjänade genom att bygga upp Skype, ett kommunikationsföretag med en mycket stor användarbas som han sedan sålde till Microsoft. Min uppfattning om drivkraften från Microsoft i att köpa Skype var dels att det fanns en bärkraftig teknologi men också att det fanns en stor användarkrets som därigenom stärkte Microsofts ställning inom “kriget om licensintäkterna”

Ett slott som håller på att byggas (med medeltida teknik) är det franska slottet Guédelon. Bygget startade 1997 och beräknas vara klart 2023. Det besöks nu av 300 000 turister årligen.Bygget är initierat med egna pengar, byggt med bidrag från Eu och den franska staten och drivs med turistintäkter.

En artikel om Sveriges dyraste bostäder (sk Town-house i Stockholm)

Övrigt kul att läsa: Swecos framtidsrapport om samhället 2050