34 000 är egenanställda – utan kollektivavtal

EGENANSTÄLLNING Förra året var fler än 34 000 personer i Sverige egenanställda, visar nya siffror. Men fortfarande omfattades de inte av något kollektivavtal.

Antalet så kallade egenanställda ökar, visar nya siffror från branschorganisationen Egenanställningsföretagen. År 2016 var fler än 34 000 personer egenanställda, vilket kan jämföras med 18 000 2015.

Att vara egenanställd innebär att man fakturerar utan eget företag. I stället ansluter man sig till ett egenanställningsföretag som fakturerar uppdragsgivaren och som dessutom är arbetsgivare under uppdraget. För tjänsten tar egenanställningsföretaget ut en avgift på 5-10 procent av lönen.

Enligt branschorganisationens vd Stephen Schad dominerar fortfarande tjänstemannayrken bland de egenanställda – särskilt inom media och konsultverksamhet. Men arbetaryrken, exempelvis inom bygg- och städbranschen, blir allt vanligare.

Som Dagens Arena tidigare har rapporterat är arbetsvillkoren oklara när de gäller egenanställda. Exempelvis uppger flera av företagen att det inte utgår någon lön om kunden inte betalar – trots att det är företagen som har arbetsgivaransvaret.

Det råder också oklarhet när det gäller semesterersättning, sjuklön och a-kassa för den egenanställde.

– Vi är förvånande över att de grundläggande frågorna inte har satt sig. Vi får exempelvis frågor om vem som står för affärsrisken om kunden inte betalar. För oss är det självklart att det ska vara egenanställningsföretagen, säger Martin Wästfelt, jurist på Unionen.

När Dagens Arena i mars 2016 frågade Egenanställningsföretagens vd Stephen Schad om kollektivavtal för de egenanställda svarade han att han hoppades det skulle vara på plats inom ett år. Men nu, mer än ett år senare, omfattas de egenanställda fortfarande inte av något kollektivavtal.

– Tyvärr är läget status quo. Samtalen fortsätter men vi är inte i mål. Men jag hoppas att vi ska ha det här på plats snart.

 

Källa: http://www.dagensarena.se/innehall/34-000-ar-egenanstallda-utan-kollektivavtal/

Jönköpingsnyheter: Allt fler invånare i Jönköpings län är egenanställda

Allt fler invånare i Jönköpings län är egenanställda

 
Temabild. Foto: Pixabay
 

Förra året ökade antalet egenanställda i Sverige med 35 procent till över 34 000 personer. Antalet egenanställda i Jönköpings län uppgick till 453 personer samma år, visar ny statistik som Novus sammanställt för branschorganisationen Egenanställningsföretagen. 

– Ökningen av egenanställningar skapar nya jobb i Sverige tillsammans med stora skatteintäkter och en mer flexibel arbetsmarknad. Många vill kunna driva egen verksamhet och göra rätt för sig utan att få den administrativa börda som ett eget företag innebär, säger Stephen Schad, ordförande för Egenanställningsföretagen, i ett pressmeddelande.

Egenanställning innebär att man fakturerar utan att ha ett eget företag genom att ansluta sig till ett egenanställningsföretag. Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren och är arbetsgivare under uppdraget.

Egenanställningsföretagen mäter varje år antalet egenanställda i samtliga län. Årets undersökning visar att 453 personer var egenanställda i Jönköpings län under 2016. Sedan 2011 har antalet egenanställda i Sverige ökat snabbt från 4 000 till 34 000 personer. Mellan 2015 och 2016 ökade egenanställningarna i landet med 35 procent.

– Det är positivt att många kommit in på arbetsmarknaden genom egenanställningar, men politikerna i Sverige skulle enkelt kunna få ännu fler människor i sysselsättning genom att göra a-kassareglerna trygga för de egenanställda, säger Stephen Schad, i meddelandet.

 

Källa: http://www.jmini.se/nyheter/51855/allt-fler-invanare-i-jonkopings-lan-ar-egenanstallda

Starta Eget: Egenanställda kombinerar ofta flera yrken

 

multiFoto: Getty Images

 

Egenanställda tjänar på att kombinera mera

Den nya gig-ekonomin lockar allt fler att jobba som egenanställd. Enligt en helt färsk undersökning uppger mer än var tredje att de tjänar mer pengar som egenanställd än de gjorde tidigare.

Undersökningen som genomförts bland Cool Companys egenanställda baseras på 627 deltagare. Mer än hälften svarar att det är enklare att ta uppdrag som egenanställd och lika många säger att det kan ha fler aktiva yrkesroller och olika typer av uppdrag. Vilket i sin tur medför att en tredjedel jobbar mer.

Men slitet betalar sig – var tredje tjänar mer pengar som egenanställd och var femte uppger att orderingången på nya uppdrag är högre nu än för ett halvår sedan, enligt undersökningen

En tydlig trend bland de egenanställda är att de antar fler typer av uppdrag. Man blir en så kallad kombinatör som kombinerar olika typer av kategorier av uppdrag. Nära hälften av respondenterna uppger att de har flera typer av uppdrag.

Läs mer om fördelar och nackdelar med egenanställning här!

– Vi ser att många kommer till oss för att förverkliga en dröm som de har som hobby. Det är inte ovanligt att man sedan säger upp sig och skapar en plattform och tar fler typer av uppdrag som exempelvis frilansande administratör och frisör, säger Jan Bergstrand.

Ett exempel på en egenanställd med många järn i elden är Mirjana Krisanovic. Hon studerar till studie- och yrkesvägledare men extrajobbar som egenanställd. Med sin blogg som marknadsföringskanal fixar hon uppdrag som inspirationsföreläsare, skådespelerska och kostrådgivare.

– Som egenanställd behöver jag inte välja inriktning. Genom att kunna fakturera olika typer av uppdrag får jag en helt annan frihet. Jag kan själv bestämma mitt pris och när jag vill jobba. Bredden gör att jag får en större intjäningsförmåga, säger Mirjana Krisanovic.

 Här är de populäraste gig-jobben:

(placering förra året inom parentes)

 1. IT/data (2)
 2. Marknadsföring/försäljning (1)
 3. Bygg (1)
 4. Fotografi/bild/film (4)
 5. Utbildning (4)
 6. Hälsa/skönhet/mode (6)
 7. Kultur (5)
 8. Skribent/journalist/författare (10)
 9. Admin/ekonomi (9)
 10. Artist/DJ (8)
 11. Lokalvård (7)
 12. Sociala medier (ny)
 13. Jordbruk (11)

http://www.driva-eget.se/nyheter/starta-eget/sa-kan-du-kombinera-mer-som-egenanstalld

Inspiring example of how Indian entrepeneurs solve energy needs

Vår familj har investerat i solenergi via två företag: jointrine.com i liten skala och i United Sun Systems i stor skala. Båda behövs. Nästa steg är att se hur vi kan skapa el i direkt anslutning till vårt hus. Men hittils har det genererat mycket mer miljövärde/krona att hjälpa de som idag använder kerosine eller diesel som energikälla för belysning och ström till mobiler.

Nya regler för utlägg

Bokföringsnämnden gör ett uttalande som utvidgar begreppet för ”företaget” till att omfatta ”den anställde som tar emot ett kvitto i tjänsten”.

Råd: Bokför det kvitto du fick av butiken – var det i papper ska det vara i papper, var det elektroniskt är det elektroniskt. Det här är ett bakslag för de appar som scannar kvitton, men bara ett litet bakslag. Bara att anpassa sig och följa reglerna. 

http://bfn.se/sv/nyheter/brevsvar-om-verifikationer-nar-anstallda-betalar