New ebook about Umbrella Employment (in swedish)Ny ebok om Egananställning

A new version of my book Egenanställning is published today.

See: http://www.egenanstalld.se/boken/En ny version av min bok ”Egenanställning – en ny form av anställning” publicerades idag på elib.se eboksdistribution.

Boken handlar om hur den verklighetsbaserade personen Lucas går från uppsägning till egen försörjning som egenanställd.

Se mer här: http://www.egenanstalld.se/boken/

Blue Ocean StrategyBlue Ocean strategi

A very inspiring book about a strategy to create your own market.

The theory is well founded in research and it fits beautifully into the concept of Umbrella Employment between ordinary employment, temp-employment and self-employment.

BlueOcean 

En mycket spännande bok om hur man skapar nya affärsmöjligheter utan att kannibalisera på befintlig verksamhet eller på konkurrenternas.

BlueOcean